Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής «MyDrive Generali»


Διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οι οποίοι διέπουν την εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής «MyDrive Generali» (η «Εφαρμογή») και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών. Με την εγκατάσταση της Εφαρμογής και τη χρήση αυτής και των υπηρεσιών δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, που αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Σύμβαση»),καθώς και την παρακάτω Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε Όρο, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα τη χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών.

 

1.  Η Εφαρμογή & οι Υπηρεσίες

Η εφαρμογή τηλεματικής «MyDrive Generali» παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Generali Hellas ΑΑΕ» (η «Generali»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, με ΑΦΜ: 094327684 και Αρ. ΓΕΜΗ: 941401000, τηλέφωνο: 2108096100,  info@generali.gr, έχει αναπτυχθεί από την εταιρία «MyDrive Solutions Limited» (και ανήκει στην εταιρία «Generali Jeniot S.p.A.» ( Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano, Ιταλία) (η «Πάροχος εταιρία») .

Η Εφαρμογή, όταν εγκατασταθεί σε συσκευή κινητού τηλεφώνου, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να παρακολουθούν τις διαδρομές τους και την οδηγική τους συμπεριφορά. Με την εφαρμογή αλγόριθμων τηλεματικής στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των αισθητήρων της κινητής συσκευής και αποστέλλονται απευθείας και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Παρόχου εταιρίας, αξιολογείται η οδηγική συμπεριφορά και υπολογίζεται μια βαθμολογία (η «Βαθμολογία»), η οποία εμφανίζεται εντός της Εφαρμογής με τη μορφή περίληψης της διαδρομής σας. Η Βαθμολογία αυτή αποστέλλεται επίσης στη Generali προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή έκπτωσης από την Generali στα ασφάλιστρα ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου.

Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται δεδομένα θέσης (GPS) για τον εντοπισμό της συσκευής σας και σύνδεση διαδικτύου, είτε με τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή/και LTE, κλπ.) είτε ασύρματου δικτύου (wi-fi), για τη μετάδοση των δεδομένων στην Generali Jeniot S.p.A.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής (οι Υπηρεσίες) περιλαμβάνουν:

 • Την ίδια την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή νέων εκδόσεων αυτής),
 • Το περιεχόμενο της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της Βαθμολογίας),
 • Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται μέσω της Εφαρμογής.
 •  

  2. Προϋποθέσεις Χρήσης

  H Generali σας παρέχει τις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή δωρεάν, μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας θα διακοπεί η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή.

  Η χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής Υπηρεσιών δεν είναι ασφαλιστική κάλυψη, ούτε συνιστά απόδειξη έγκυρου ασφαλιστηρίου. Άδεια χρήσης της Εφαρμογής παρέχεται από την Generali σε όσους πελάτες της – κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου αυτοκινήτου το επιθυμούν, με σκοπό να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά και να τους επιβραβεύσει για τις επιδόσεις τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση στα ασφάλιστρα του συμβολαίου τους. Για τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λογαριασμού Generali ID και η αποδοχή των οικείων όρων και προϋποθέσεων.

  Είναι επιπλέον απαραίτητο να έχετε συμβατή συσκευή κινητού τηλεφώνου (smartphone) και λογισμικό, ειδικότερα τη συμβατή έκδοση του λειτουργικού συστήματος που προορίζεται για την Εφαρμογή. Η Generali επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των Yπηρεσιών ή της Εφαρμογής, με ή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση που επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.

   

  3. Δικαίωμα Έκπτωσης

  Σε περίπτωση που επιδεικνύετε σταθερά καλή οδηγική συμπεριφορά με έγκυρη βαθμολογία για τουλάχιστον 10 ταξίδια και για συνολική απόσταση ταξιδίων ίση ή μεγαλύτερη από 400 χιλιόμετρα, μπορεί να δικαιούστε έκπτωση στα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου σας. H έκπτωση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα εκπτωτική πολιτική της Generali, την ελάχιστη Βαθμολογία και τους ειδικούς όρους που αφορούν στην έκπτωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  www.generali.gr. H Generali διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα κριτήρια και γενικά τους όρους παροχής της έκπτωσης τηλεματικής και οι σχετικές τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στους χρήστες της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών είτε με σχετική ειδοποίηση στην Εφαρμογή είτε με αποστολή σχετικού email είτε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα  www.generali.gr 

  Όλοι οι Χρήστες δύνανται να ενεργοποιούν την Εφαρμογή και να την διατηρούν ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους, και υποχρεούνται να  την χρησιμοποιούν με ορθό τρόπο και με σκοπό την παρακολούθηση των οδηγικών συμπεριφορών. Αδυναμία χρήσης και καταγραφής έγκυρης Βαθμολογίας ή δόλια παράσταση ψευδών γεγονότων ή απόκρυψη πραγματικών γεγονότων, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης ή και  του δικαιώματος χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών χωρίς να υπέχει ευθύνη η Generali για οποιοδήποτε λόγο.

  Σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων ισχύουν τα συνήθη κριτήρια ανάληψης κινδύνου της Generali.

   

  4. Υποχρεώσεις Χρηστών των Υπηρεσιών

  Οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται χρήση των Υπηρεσιών για εμπορικούς, παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς. 

  Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ή/και της Εφαρμογής συμφωνείτε ότι οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς καθώς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

  Ενδεικτικά, συμφωνείτε επίσης ότι:

  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή/και την Εφαρμογή με τρόπο που προωθεί ή ενθαρρύνει παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή των νόμων και κανονισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Δεν θα προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε δίκτυο, διακομιστή ή υπολογιστικό σύστημα που συνδέεται με τις Υπηρεσίες ή σε πληροφορίες και δεδομένα άλλων χρηστών της Εφαρμογής
  • Δεν θα τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε ή αντιστρόφως μεταγλωττίσετε (reverse engineer) οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, ούτε θα τροποποιήσετε, αναδιαμορφώσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πλαίσιο για τις σελίδες που συνιστούν τις Υπηρεσίες ή/και την Εφαρμογή, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή τη νομοθεσία.
  • Θα ειδοποιήσετε άμεσα τη Generali για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας και για οποιανδήποτε ενδεχομένη παραβίαση ασφάλειας.

  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως την Generali και τον Όμιλο Generali για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή έξοδο με τα οποία τυχόν επιβαρυνθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας χρήσης των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

   

  5. Πνευματική Ιδιοκτησία

  Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που περιλαμβάνεται ή διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, των δεδομένων, των κειμένων, και των γραφικών, της επιλογής και της διάρθρωσης αυτών, καθώς και του πηγαίου κώδικα, των μεταγλωττίσεων, και κάθε άλλου Υλικού (το Υλικό) ανήκει στην Generali, στον Όμιλο Generali ή στους δικαιοπαρόχους τους. 

  Με τους παρόντες Όρους, η Generali σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση μόνο και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

  Σύμφωνα με την άδεια, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να τυπώσετε ή να μεταφορτώσετε μέρος του Υλικού για δική σας προσωπική χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, αλλάξετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, παρουσιάσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή διαδώσετε με οποιοδήποτε τρόπο το Υλικό, ούτε να το χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της Generali.

  Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, οι επωνυμίες και τα λογότυπα (τα Σήματα) που περιέχονται ή επιδεικνύονται από τις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή ανήκουν στην Generali, τον Όμιλο Generali ή τους Δικαιοπαρόχους τους. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, αλλάξετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, παρουσιάσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή διαδώσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα Σήματα, ούτε να το χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της Generali ή του κατόχου αυτών.

  Η Generali διατηρεί όλα τα δικαιώματα στην Υπηρεσία που δεν χορηγούνται ρητά στο παρόν.

   

  6. Χρήση Εξοπλισμού και Διαδικτύου - Χρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Δικτύου & Κινητής Τηλεφωνίας

  Οι Χρήστες της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών έχουν την ευθύνη για τον τρόπο πρόσβασης στις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή. Οι επισκέπτες/χρήστες, επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (και τις αναβαθμίσεις αυτών) που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή.  

  Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου ή/και κινητής τηλεφωνίας μπορεί να επιβάλλει χρεώσεις χρήσης δεδομένων, χρήσης δικτύου, περιαγωγής, κλπ. σε σχέση με τα δεδομένα που διακινούνται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για διευκρινίσεις αναφορικά με τις χρεώσεις αυτές. 

  H Generali δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τις χρεώσεις αυτές, ούτε και για τυχόν τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα επικοινωνίας δικτύων ή/και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

   

  7. Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

  Η Generali δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links).

  Συνεπώς, η Generali δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links). Επιπλέον, η Generali δεν εγγυάται προς τους επισκέπτες/χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τις ιστοσελίδες ενδέχεται να παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων ή άλλων τεχνικών μεθόδων η Εφαρμογή.

   

  8. Χρήση στο Εξωτερικό

  Είναι πιθανό, σε περίπτωση που βρίσκεστε στο εξωτερικό να καταγραφούν δεδομένα οδήγησης αλλά να μη διαβιβαστούν. Εάν αυτό συμβεί, η Εφαρμογή θα διαβιβάσει, μέρος ή όλα τα δεδομένα, στην Πάροχο  εταιρία μόλις επιστρέψετε στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που θα διαβιβαστούν μετά την επιστροφή σας θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της Βαθμολογίας σας.

   

  9. Αποποίηση Ευθύνης

  Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (Α) Η GENERALI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΙ (Β) Η GENERALI ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

  Η GENERALI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ  Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, Γ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Δ) ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΠΙΖΗΜΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Η GENERALI ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η GENERALI, ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

   

  10. Γενικοί Όροι

  Η Generali επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα  www.generali.gr και στην Εφαρμογή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι χρήστες να ανατρέχουν στους Όρους  και Προϋποθέσεις χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε σχετική τροποποίηση.

  Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων. 

  Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.

   

  Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


  Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

   

  1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

  Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40

  117 45 Αθήνα

  Τηλέφωνο: 2108096100

  e-mail:  info@generali.gr 

   

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail:  dpo@generali.gr .

   

  2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Η Generali θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα: 

  (α) που θα συλλέξει η ίδια κατά την εγγραφή σας στην Εφαρμογή και τη δημιουργία λογαριασμού Generali ID, και

  (β) που θα λαμβάνει από την Πάροχο εταιρία, με σκοπό:

  • την  εξυπηρέτηση της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών, 
  • την εκτίμηση και τον υπολογισμό της έκπτωσης που τυχόν δικαιούστε στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας εκπτωτικής πολιτικής της Generali.

  Νομική βάση αυτής της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)

  Εκτός των ανωτέρω σκοπών εξυπηρέτησης της Σύμβασης και παροχής των Υπηρεσιών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς στατιστικών αναλύσεων, καθώς και       για τη συμμόρφωση της Generali με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

   

  3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

  Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Generali θα επεξεργαστεί:

  • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, κλπ.).
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
  • Τη Βαθμολογία της οδηγικής σας συμπεριφοράς, τον συνολικό αριθμό διαδρομών και διανυθέντων χιλιομέτρων και την ημερομηνία τελευταίας διαδρομής σας.

   

  Αντίστοιχα, η Πάροχος εταιρία θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγει η Εφαρμογή μέσω των αισθητήρων της συσκευής σας, και τα οποία διαβιβάζονται απευθείας και αποθηκεύονται στους διακομιστές της:

  • Δεδομένα θέσης και διαδρομής, μέσω της Εφαρμογής (GPS) (χρόνος, ταχύτητα, απόσταση, τοποθεσία, κλπ.).
  • Χρήση οχήματος και δρόμων.
  • Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς.
  • Δεδομένα συσκευής κινητού τηλεφώνου και δεδομένα χρήσης wifi
  • Δεδομένα ημερομηνίας και ώρας εισόδου στην Εφαρμογή και δεδομένα ημερομηνίας και ώρας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης GPS

  Στα Προσωπικά αυτά Δεδομένα δεν έχει πρόσβαση η Generali.

   

  4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Θα μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την Generali Jeniot S.p.A., η οποία παρέχει τις Υπηρεσίες για λογαριασμό της Generali. Σημειώνεται ότι δεν θα διαβιβάσουμε στην Generali Jeniot S.p.A. τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, αλλά μόνο έναν ψευδωνυμοποιημένο μοναδικό κωδικό για κάθε χρήστη, ο οποίος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή.  Κατά συνέπεια, η Generali Jeniot S.p.A δεν έχει δυνατότητα αντιστοίχισης των Προσωπικών Δεδομένων του κάθε χρήστη που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής με την ταυτότητα αυτού. Μπορεί, επίσης, να μοιραστούμε Προσωπικά σας Δεδομένα με τα τεχνικά τμήματα της έδρας του Ομίλου Generali, άλλες εταιρίες του Ομίλου Generali, καθώς και με συνεργαζόμενες αντασφαλιστικές εταιρίες. Η Generali έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.

  Η Generali δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η Generali δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα Προσωπικό σας Δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, χωρίς την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση.

   

  5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

  Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της χρήσης της Εφαρμογής.  Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς, η Generali δεν δύναται να προβεί στην παροχή των Υπηρεσιών.

   

  6. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

  Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:  Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης. 

  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Generali (  www.generali.gr ). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο  dpo@generali.gr  για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

   

  7. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  www.dpa.gr

   

  8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

  Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και μέχρι και  για έξι έτη μετά την παύση χρήσης της Εφαρμογής.

   

  9. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Για τον Υπολογισμό της Βαθμολογίας, η Πάροχος εταιρία θα προβεί σε ανάλυση με αυτοματοποιημένα μέσα και σε κατάρτιση προφίλ με τη χρήση δεδομένων που αφορούν τη χρήση οχημάτων και δρόμων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν την οδική ασφάλεια, δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο, τους χρόνους διαδρομών, τις αποστάσεις και τις ταχύτητες, την ανάλυση διασταυρώσεων και τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν, την ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της έννοιας της ασφαλούς και μη ασφαλούς οδήγησης και των τυπικών συμπεριφορών με βάση στατιστικά στοιχεία ανάλογα με την ηλικία.

  Διευκρινίζεται ότι αυτή η Επεξεργασία, είναι αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών και τη χρήση της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αυτήν την επεξεργασία, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της Εφαρμογής.

   

  Επικοινωνία

  Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο 18112 από σταθερό ή κινητό, με χρέωση ως κλήση προς σταθερό ή σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας, είτε να μας καλέσετε στο τηλ. 2108096100. Μπορείτε, επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  info@generali.gr .  ©2020 Generali Hellas Α.Α.Ε